Marcin Rusinek Kancelaria Adwokata i Doradcy Podatkowego

Kancelaria Adwokata i Doradcy Podatkowego Marcina Rusinka posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych m.in. w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa podatkowego.

Adwokat i doradca podatkowy Marcin Rusinek jest wspólnikiem największej w województwie śląskim kancelarii „ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa”.

orzecznictwo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r.(sygn. akt III CZP 132/09).
5 lutego
2010

Jeżeli przedmiot wchodzący w skład majątku wspólnego, zajęty na podstawie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku wspólnego, w wyniku ustania wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego na skutek orzeczenia sądu wszedł do jego majątku, małżonek ten może żądać umorzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do tego przedmiotu (art. 825 pkt 3 k.p.c.)

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r.(sygn. akt III CZP 130/09).
5 lutego
2010

Kalkulacja podwyżki czynszu powinna zawierać wskazanie sposobu obliczenia tego z jego składników, który stanowi podstawę wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu (art. 8 a ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.).

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r.(sygn. akt III CZP 127/09).
5 lutego
2010

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r., o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze zm.) wspólnota mieszkaniowa nie może udzielić zarządowi pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o ustanowieniu służebności drogowej.